Waga z legalizacją

Na rynku dostępne są rozmaite wagi elektroniczne, zarówno do użytku handlowego i przemysłowego, jak i do użytku domowego. Jeśli popatrzymy na opisy rozmaitych wag elektronicznych, przy niektórych z nich znajdziemy dopisek „z legalizacją”. Co to oznacza? Czym jest legalizacja wagi?

Kiedy waga musi mieć legalizację?

waga sklepowa z legalizacjąLegalizacja wagi to potwierdzenie nadawane przez Urząd Miar, mówiące o tym, że waga jest precyzyjna i waży towary z dokładnością określoną na tabliczce znamionowej, która zamieszczana jest na obudowie wagi. Zgodnie z ustawą dotyczącą prawa o miarach legalizacji przede wszystkim podlegają przyrządy pomiarowe wykorzystywane w ochronie życia, zdrowia i środowiska, ochronie porządku i bezpieczeństwa publicznego, ochronie praw konsumenta, podczas pobierania podatków i innych opłat budżetowych, podczas dokonywania kontroli celnej i podczas wszelkiego obrotu handlowego. Nasza domowa waga nie potrzebuje więc legalizacji, ponieważ swoją działalnością nie wchodzi w obszar żadnej z wymienionych instytucji. Ale już waga sklepowa z legalizacją jest jedyną możliwą wagą, jaka może znaleźć się na terenie, nawet małego, osiedlowego, sklepiku. Podobnie rzecz ma się z wagami, np. na poczcie, które muszą mieć zawsze aktualną legalizację, byśmy mieli pewność, że waga z odpowiednią precyzją zważy wysyłany przez nas list czy paczkę. Legalizację trzeba regularnie odnawiać, więc we wszystkich instytucjach, z których korzystamy, możemy mieć pewność, że waga podaje nam poprawny pomiar.

Jeśli nie wierzymy w precyzję pomiaru, zawsze możemy zweryfikować, kiedy dane urządzenie pomiarowe miało wykonywaną legalizację i czy wciąż jest ona aktualna. Informacje tego typu bez trudu znajdziemy na wspomnianej już tabliczce znamionowej zamieszczonej na urządzeniu.