Odpowiednie zaplanowanie imprezy masowej

Nasza firma przygotowywała imprezę masową z okazji dnia miasta. Pracowałem w niej od roku i nie wiedziałem jeszcze, jak ważne są wszystkie szczegóły, których trzeba dopilnować. Wiedziałem jednak, że czeka nas bardzo dużo pracy, aby wydarzenia wyszło rewelacyjnie i z klasą.

Jak zaplanować imprezę masową?

Planowanie imprez masowych - warszawaNajważniejsze jest skonstruowanie planu całej imprezy, bo pozwala to na chłodną analizę wszelkich czynników, na których trzeba się skupić. Zarówno planowanie imprez masowych – Warszawa, Płock, czy Bydgoszcz zawierają w sobie takie same przemyślenia. Kluczowe jest pozyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń od konkretnego urzędu miasta. Bez nich nie powinniśmy w ogóle zastanawiać się nad realizacją imprezy, bo jest to zagrożenie. Zwłaszcza, że to to właśnie kwestie związane z bezpieczeństwem są bardzo istotne. W przypadku imprez, gdzie występują napoje alkoholowe ważne są regulaminy ustalające w jakich miejscach można je spożywać. Coraz rzadziej dopuszcza się osoby z takimi trunkami pod scenę, gdyż ochrona czuwa nad tym, by wszyscy bawili się bezpiecznie. Podczas planowanie imprezy masowej musimy się też skupić nad grupą docelową i w związku z tym przewidzieć, jaki współczynnik agresji może się na wydarzeniu pojawić. W związku z tym, można poprosić służby ochraniające o interwencję i zawiadomienie policji w sytuacji podwyższonego ryzyka. Ważna jest też drożność kanałów komunikacyjnych oraz zapewnienie niezbędnych warunków higienicznych.

Coraz więcej imprez posiada podpisane umowy z przenośnymi sanitariatami, które są czyszczone jeszcze w czasie trwania imprezy. Poza tym, należy zawsze uwzględnić różne warunki pogodowe. Odpowiednie zaplanowanie imprezy masowej jest wyzwaniem, jakie podejmuje się coraz częściej. Sprzyjają temu ustalenia legislacyjne i skonkretyzowane zapisy w ważnych dokumentach.