Odkażanie pomieszczeń inwentarskich i pokojów z klimatyzacją

Wiele drobnoustrojów gromadzi się w pomieszczeniach inwentarskich. Mogą być one chorobotwórcze nie tylko dla człowieka, ale przede wszystkim dla zwierząt, które znajdują się w takich pomieszczeniach. W oborach, chlewniach, kurnikach może dochodzić do zakażeń bakteriami z rodzaju Salmonella i wieloma innymi.

Dezynfekowanie związkami halogenowymi i utleniaczami

profesjonalne środki chemiczne białystokWłaśnie dlatego każdy hodowca powinien pamiętać o tym, by regularnie odkażać powierzchni w pomieszczeniach inwentarskich. Zawsze należy robić to po chorobie, kiedy dochodzi do siewstwa mikroorganizmów różnymi drogami (najczęściej znajdują się one w wydzielinach z ciała zwierząt). Dezynfekcję trzeba też przeprowadzać w pomieszczeniach, w których znajdują się klimatyzatory. Są to pomieszczenia szczególnie narażone na rozwój grzybów, które mogą prowadzić do zakażeń układu oddechowego i ujawniania się różnych alergii. Aby przeprowadzić odkażanie, należy wykorzystać profesjonalne środki chemiczne białystok, które zabijają drobnoustroje, ale nie zagrażają w żaden sposób człowiekowi i zwierzętom. Jeszcze nie tak dawno temu bardzo często stosowane były (zwłaszcza w medycynie ludzkiej i weterynaryjnej) związki halogenowe. Do tych związków należą takie środki chemiczne jak jodyna, chloramina i jodofory. Problemem było jednak to, że związki zawierające jod barwiły powierzchnie na kolor żółty. Dlatego obecnie stosuje się bardziej nowoczesne związki chemiczne. Warto wspomnieć też o fiolecie krystalicznym, który dobrze usuwa drobnoustroje.

Nazywany jest on również gencjaną. W każdej aptece można kupić mleczan etakrydyny znany pod nazwą Rivanol. Obecnie dość często stosuje się do dezynfekcji związki należące do utleniaczy. Warto wyróżnić tutaj ozon, nadtlenki oraz nadmanganiany. Jeśli chodzi o tenzydy, najczęściej stosowane są mydła dezynfekcyjne.