Korzyyści z budowy własnej oczyszczalni

Brak możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji miejskiej stawia nas przed wyborem innego sposobu ich zagospodarowania. Do tej pory najczęściej stosowną metodą była budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości, czyli klasycznego szamba. Obecnie jednak coraz częściej stosuje się bardziej ekologiczne metody zagospodarowania odprowadzanych z domu nieczystości.

Przydomowa oczyszczalnia – ekologiczny i tani sposób na ścieki

biologiczne oczyszczalnie ściekówSzczelny zbiornik na ścieki zakopany na terenie działki, w zależności od pojemności będzie wymagał częstego lub bardzo częstego opróżniania. Zbiornik ten dopasowuje się pojemnością do ilości mieszkańców domu, a co za tym idzie do ilości produkowanych ścieków. Niemniej jednak opróżnianie szamba jest konieczne przynajmniej raz w miesiącu, co będzie nas kosztowało z pewnością ponad 100 zł, w zależności od cen na danym terenie. Zupełnie inaczej będzie w przypadku budowy własnej oczyszczalni ścieków. Choć sama inwestycja początkowa jest większa, niż w przypadku zwykłego szamba, koszty późniejszego użytkowania takiej oczyszczalni są niemal zerowe. Zarówno biologiczne oczyszczalnie ścieków, jak i te z drenażem rozsączającym nie wymagają tak częstego opróżniania zbiornika, jak bezodpływowe szambo. Dlaczego? Ponieważ zdecydowana większość ścieków jest oczyszczona do takiego stopnia, że można je bezpiecznie rozprowadzić na terenie działki, odprowadzić do cieków wodnych, studni chłonnej, lub spożytkować do podlewania roślin. Biologiczne oczyszczalnie ścieków ponadto nie zajmują tak dużo miejsca na działce, ponieważ wszystkie procesy oczyszczania zachodzą w zbiorniku. Nieco inaczej jest w przypadku oczyszczalni z drenażem, w której rurki drenażowe zajmą około 50m2 powierzchni działki. Dzieje się tak, ponieważ to właśnie w tych rurkach zachodzą tlenowe procesy oczyszczania, dzięki którym uzyskana ciecz może być bezpiecznie rozsączona do gruntu.

Na pytanie o opłacalność inwestycji we własną oczyszczalnię odpowiedź jest tylko jedna. Inwestycja ta jak najbardziej się opłaca i już w perspektywie kilku lat użytkowania w stu procentach się zwróci. Natomiast kolejne lata jej użytkowania pozwolą nam zaoszczędzić konkretne roczne kwoty, które w innym wypadku musielibyśmy oddać firmie opróżniającej nasze szambo.