Gewerba w Niemczech

Polacy mieszkający i pracujący w Niemczech chcąc uniezależnić się od pracodawców coraz częściej podejmują decyzję o samozatrudnieniu. Wiele firm zarejestrowanych w Polsce również przenosi swoje siedziby do Niemiec i tam rejestruje działalność. Jest to zupełnie zrozumiałe patrząc na ogromny potencjał niemieckiego rynku. W Niemczech funkcjonuje również bardzo stabilny system podatkowy i sprawiedliwszy niż w Polsce system ubezpieczeń zdrowotnych. Głównym bodźcem jednak jest możliwość uzyskania lepszych pieniędzy z towary i usługi niż w Polsce.

Uproszczona forma rejestracji firmy w Niemczech

jak szybko otworzyć firmę budowlaną w niemczechZałożenie firmy powinno być poparte analizą własnych możliwości, a co za tym idzie również dogłębną kalkulacją finansową przedsięwzięcia. Jeżeli mamy pewność powodzenia przyszłego biznesu warto przystąpić do założenia działalności gospodarczej i wzięcia losu we własne ręce. Należy przy tym podkreślić, że świadczenie usług w Niemczech przez obcokrajowca podnosi ich prestiż i wzbudza zaufanie klientów. Łatwiej też wyegzekwować należność za wykonaną pracę niż w przypadku działań „na czarno”. Rejestracja firmy w Niemczech przebiega bardzo szybko, a decydujące znaczenie, czy firma zostanie wpisana do rejestru ewidencji działalności gospodarczej ma urząd skarbowy, który w skrajnych przypadkach może wpisu odmówić. Żeby myśleć o właśnie firmie trzeba mieć jej siedzibę. Należy więc posiadać lokal na własność lub wynająć nieruchomość. W obu przypadkach lokale muszą odpowiadać charakterowi przyszłej działalności. Żeby nie głowić się dłużej jak szybko otworzyć firmę budowlaną w Niemczech należy udać się do placówki Gewerbeamt lub urzędu miasta i złożyć wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Składanie wniosku to zaledwie kilka minut. Gewerbeamt przekaże informację o powstaniu naszej firmy do urzędu skarbowego oraz do innych instytucji takich jak np. Izba Gospodarcza. Rozstrzygająca o zaistnieniu naszej firmy jest ostateczna opinia urzędu skarbowego, od którego otrzymamy formularz do wypełnienia.Jeżeli mamy wątpliwości jak go wypełnić skorzystajmy z usług wyspecjalizowanych w tym zakresie firm.

Zakładając firmę musimy zdobyć podstawową wiedzę na temat jej prowadzenia w Niemczech. Powinniśmy wiedzieć czy nasze towary lub usługi objęte są koncesją i czy będziemy musieli opłacać składki do Izby Gospodarczej. Na te pytania znajdziemy odpowiedzi w internecie lub podczas bezpłatnych szkoleń organizowanych przez różne placówki na terenie Niemiec. Przyszły przedsiębiorca musi też zaznajomić się z systemem ubezpieczeń zdrowotnych.