Dlaczego regularne wzorcowanie mierników jest ważne?

Kalibracja instrumentów polega na zaufaniu do otrzymanych wyników pomiarów. Wzorcowanie przyrządu zapewnia, że ​​pomiary są dokładne w granicach specyfikacji, które doprowadziły do ​​wybrania przyrządu. Rutynowe wzorcowania są twoją receptą na dalsze zdrowie i działanie twojego urządzenia. W laboratorium inżynierskim niedokładne pomiary mogą zniekształcić twoje ustalenia dotyczące zachowania powstającego projektu.

Procedura wzorcowania może ujawnić ukryte problemy

 

 

wzorcowanie przyrządów pomiarowychWyobraź sobie, że przechodzisz niepotrzebny zwrot w projektowaniu, ponieważ Twój instrument źle zmierzył czas narastania. Handel zależy od globalnie uzgodnionych standardów wag i miar. Czy te koła są odpowiednio dokręcone? Czy odczyt ciśnienia jest niski? czy przepływ gazu jest prawidłowy? Odkrycie błędu często ma miejsce na końcu procesu, w którym jego naprawienie jest najdroższe. Tylko wzorcowanie przyrządów pomiarowych może zapewnić zgodność z tymi normami. Mogą istnieć wymagania umowne lub regulacyjne określające regularny schemat wzorcowania. Karą za brak zgodności mogą być grzywny, utrata działalności, lub zamknięcie zakładu. Czasami procedura kalibracji ujawnia podstawowy problem, który może przekształcić się w kosztowną awarię, jeśli zostanie pozostawiony bez nadzoru. Zminimalizuj ryzyko, wybierając dostawcę usług kalibracyjnych, który może wspierać twoje przyrządy i spełniać twoje wymagania prawne. Dzisiejsze instrumenty cyfrowe nie są zwolnione z regularnych wzorcowań. Mimo że są z natury bardziej stabilne niż ich analogowi poprzednicy, ich tolerancje są znacznie węższe niż w przeszłości. Nawet najnowsze instrumenty digitalizujące mają obwody analogowe – przedwzmacniacze, bufory itp. – których parametry mogą się zmieniać z czasem. Proces kalibracji potwierdza przestrzeganie opublikowanych specyfikacji.

 

Na interwał wzorcowania sprzętu testowego ma wpływ wiele czynników i ostatecznie musi zostać określony przez użytkownika końcowego i przekazany dostawcy usług kalibracyjnych. Eksperci dysponują specjalistyczną wiedzą i narzędziami systemowymi, które pomagają klientom w analizie interwałów kalibracji, co pozwoli Ci zarządzać ryzykiem i zmniejszyć całkowity koszt wzorcowania.